Praktijk informatie

 

Openingstijden

 

De praktijk is geopend op:

• Maandag: ochtend / middag
• Dinsdag: ochtend / middag 
• Woensdag: ochtend / middag / avond
• Donderdag: ochtend / middag / avond

 

Waar kunt u ons vinden?

Mensendieck Collectief Zuid is gevestigd op twee locaties:
Gezondheidscentrum de Heeze, Graanhof 134
Dok Zuid, 1e Wormenseweg 338

 

Het maken van een afspraak:

U kunt telefonisch contact opnemen met ons centrale telefoonnummer: 055-5429398. Er wordt rekening gehouden met voorkeur voor tijden/therapeut of locatie. U kunt zich ook per e-mail aanmelden onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

 

Wat neemt u mee bij uw eerste afspraak ?

Bij uw eerste afspraak graag de verwijzing van de arts, uw verzekeringsgegevens, een wettelijk legitimatiebewijs en een handdoek meenemen. Indien u zich zonder verwijzing aanmeldt is de eerste afspraak een screening, waarvoor u alleen uw verzekeringsgegevens en ID mee hoeft te nemen.

De eerste afspraak

Een behandeling duurt 30 minuten. Bij het intake gesprek wordt met u besproken wat uw klachten inhouden en wat Mensendieck voor u kan doen. Vervolgens wordt een algemeen onderzoek gedaan, om uw situatie zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Daarna wordt de behandeling opgestart. Bij hyperventilatie of spanningsproblematiek wordt na de intake meestal gelijk met de behandeling begonnen.

 

Privacyreglement

Als praktijk gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Hiervoor is een privacyreglement opgesteld. Dit reglement is ter inzage opvraagbaar in de praktijk.

 

Kwaliteitszekerheid

De therapeuten van het Mensendieck Collectief Zuid staan geregistreerd in het landelijk Kwaliteitsregister voor Paramedici en zijn lid van de beroepsvereniging VvOCM. Naast het gestructureerd volgen van bij- en nascholing, nemen de therapeuten actief deel aan intercollegiale overleggroepen en samenwerkingsverbanden. De ontwikkelingen van het kalenderjaar en de plannen voor het komende jaar worden vermeld in een kwaliteitsjaarverslag.

Klachtregeling

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch ontevreden zijn over bepaalde zaken dan verzoeken wij u dat ons te laten weten, zodat we naar een goede oplossing kunnen zoeken. Indien er geen oplossing naar tevredenheid wordt gevonden, kunt u uw klacht voorleggen aan: Het klachtenloket paramedici

 

Vragen

Mocht u vragen hebben, laat het ons dan weten. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.praktijk-informatie
Hoofdlocatie en postadres:
GC De Heeze, Graanhof 134
7335 AV Apeldoorn

Locatie:
Dok Zuid, 1e Wormenseweg 338
7333 GZ Apeldoorn

Tel: 055 -5429398
email:
info@mensendieck-apeldoorn.nl
a.agterberg@mensendieck-apeldoorn
g.vandevlekkert@mensendieck-apeldoorn.nl