Kinderen


Houdingsafwijkingen bij kinderen

Kinderen/jongeren met houdings­afwijkingen kunnen voor individuele behandelingen terecht bij het Mensendieck Collectief Zuid. Vaak gebeurt dit op verwijzing van huisarts, schoolarts of specialist.
kinderenVeel voorkomende houdings­afwijkingen zijn stands­afwijkingen van de rug. Ook elders in het lichaam kunnen houdings­afwijkingen voorkomen, bijv van de schouders, voeten of benen. De  afwijkingen kunnen structureel (niet corrigeerbaar) of houdingsafhankelijk (wel corrigeerbaar) zijn.
In sommige gevallen geven houdings­afwijkingen lichamelijke klachten van bv. rug, nek of schouders. Ook kunnen andere aspecten als het dragen van een rugzak of  het hebben van een bijbaan een rol spelen.
Oefentherapie Mensendieck kan helpen de houding- en bewegings­patronen te corrigeren of zo optimaal mogelijk te houden.

 

Adem- en Ontspanningstherapie bij kinderen/jongeren

Het Mensendieck Collectief Zuid is  gespecialiseerd in adem- en ontspannings­therapie. De gebruikte methode is geschikt voor kinderen/­jongeren vanaf eind basisschool. Naast adem- en ontspannings­oefeningen worden zachte handgrepen gebruikt om de bewustwording te vergroten. Ook wordt gebruikt gemaakt van biofeedback: via o.a. een computer krijgt het kind informatie over het bereikte niveau van ontspanning. Dit gaat op speelse, aansprekende  manier en vergroot de bewustwording. Adem- en ontspannings­therapie is geschikt als zelfstandige behandelvorm op verwijzing van de huisarts, schoolarts of specialist bij kinderen met adem- of spanningsklachten. Ook kan ontspannings­therapie een aanvulling zijn op de behandeling van een psycholoog of orthopedagoog.

Savekinderen
Hoofdlocatie en postadres:
GC De Heeze, Graanhof 134
7335 AV Apeldoorn

Locatie:
Dok Zuid, 1e Wormenseweg 338
7333 GZ Apeldoorn

Tel: 055 -5429398
email:
info@mensendieck-apeldoorn.nl
a.agterberg@mensendieck-apeldoorn
g.vandevlekkert@mensendieck-apeldoorn.nl