Algemene Informatie

Openingstijden

De praktijk is geopend op:
• Maandag:    ochtend / middag
• Dinsdag:    ochtend / middag / avond
• Woensdag:    ochtend / middag
• Donderdag:    ochtend / middag / avond


 
Privacyreglement


Als praktijk gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Hiervoor is een privacyreglement opgesteld. Dit reglement is ter inzage opvraagbaar in de praktijk.
Kwaliteitszekerheid

De therapeuten van het Mensendieck Collectief Zuid staan geregistreerd in het landelijk Kwaliteitsregister voor Paramedici en zijn lid van de beroepsvereniging VvOCM. Naast het gestructureerd volgen van bij- en nascholing, nemen de therapeuten actief deel aan intercollegiale overleggroepen en samenwerkingsverbanden. De ontwikkelingen van het kalenderjaar en de plannen voor het komende jaar worden vermeld in een kwaliteitsjaarverslag.Klachtregeling

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch ontevreden zijn over bepaalde zaken dan verzoeken wij u dat ons te laten weten, zodat we naar een goede oplossing kunnen zoeken. Indien er geen oplossing naar tevredenheid wordt gevonden, kunt u uw klacht voorleggen aan het klachtenloket paramedici: http://www.klachtenloketparamedici.nl/procedure/default.aspxMocht u vragen hebben, laat het ons dan weten. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.algemeen
Hoofdlocatie en postadres:
GC De Heeze, Graanhof 134
7335 AV Apeldoorn

Locatie:
Dok Zuid, 1e Wormenseweg 338
7333 GZ Apeldoorn

Tel: 055 -5429398
email:
info@mensendieck-apeldoorn.nl
a.agterberg@mensendieck-apeldoorn
g.vandevlekkert@mensendieck-apeldoorn.nl